AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nói về điểm giống nhau giữa phản ứng hướng sáng của thân cây non và vận động nở hoa của hoa 
  Bồ công anh, có bao nhiêu phát biểu đúng dưới đây? 

  1. Đều có tác nhân kích thích là ánh sáng. 

  2. Đều đáp ứng với tác nhân kích thích không định hướng. 

  3. Cơ quan thực hiện phản ứng là như nhau. 

  4. Đều xảy ra do sự sai khác về tốc độ sinh trưởng của các tế bào ở 2 phía đối diện của cơ quan. 

  • A. 1    
  • B. 2
  • C. 3         
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>