AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vai trò của hướng trọng lực đối với cây là gì? 

   

  • A. Giúp rễ cây tìm đến nguồn nước để hút nước
  • B. Giúp cây luôn hướng về ánh sáng để quang hợp
  • C. Giúp rễ cây mọc vào đất để giữ cây và hút chất dinh dưỡng 
  • D. Giúp cây bám vào vật cứng khi tiếp xúc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA