AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của thập tính là 

  • A. kích thích → hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hành động
  • B. kích thích → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hệ thần kinh → hành động
  • C. kích thích → cơ quan thực hiện→ hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → hành động
  • D. kích thích → cơ quản thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA