YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hệ thần kinh dạng ống? 

  • A. Hệ thần kinh dạng ống chỉ có ở người và các động vật khác thuộc bộ linh trưởng
  • B. Hệ thần kinh dạng ống được cấu tạo từ 2 phần rõ rệt: não và tủy sống
  • C. Các tế bào thần kinh tập trung thành chuỗi hạch thần kinh nằm trong một ống dọc theo cơ thể
  • D. Số lượng lớn các tế bào thần kinh tập trung lại thành một ống nằm ở phía lưng cơ thể động vật tạo thành phần thần kinh trung ương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF