AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hệ thần kinh dạng ống? 

  • A. Hệ thần kinh dạng ống chỉ có ở người và các động vật khác thuộc bộ linh trưởng
  • B. Hệ thần kinh dạng ống được cấu tạo từ 2 phần rõ rệt: não và tủy sống
  • C. Các tế bào thần kinh tập trung thành chuỗi hạch thần kinh nằm trong một ống dọc theo cơ thể
  • D. Số lượng lớn các tế bào thần kinh tập trung lại thành một ống nằm ở phía lưng cơ thể động vật tạo thành phần thần kinh trung ương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>