YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với động vật có hệ thần kinh dạng lưới có đặc điểm gì? 

  • A. Phản ứng chính xác hơn nhưng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
  • B. Phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • C. Phản ứng không chính xác bằng nhưng tiêu tốn ít năng lượng hơn
  • D. Phản ứng không chính xác bằng và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDOC

Mã câu hỏi: 72153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1