AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Diễn biến của vòng tuần hoàn nhỏ (vòng tuần hoàn phổi) diễn ra theo thứ tự nào sau đây? . 

  • A. Tim → Động mạch nhiều O2  → Mao mạch → Tĩnh mạch nhiều CO2  → Tim
  • B. Tim → Động mạch nhiều CO2  → Mao mạch → Tĩnh mạch nhiều O2  → Tim
  • C. Tim → Động mạch ít O2  → Mao mạch → Tĩnh mạch nhiều CO2  → Tim
  • D. Tim → Động mạch nhiều O2  → Mao mạch → Tĩnh mạch có ít CO2  → Tim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA