YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Diễn biến của vòng tuần hoàn nhỏ (vòng tuần hoàn phổi) diễn ra theo thứ tự nào sau đây? . 

  • A. Tim → Động mạch nhiều O2  → Mao mạch → Tĩnh mạch nhiều CO2  → Tim
  • B. Tim → Động mạch nhiều CO2  → Mao mạch → Tĩnh mạch nhiều O2  → Tim
  • C. Tim → Động mạch ít O2  → Mao mạch → Tĩnh mạch nhiều CO2  → Tim
  • D. Tim → Động mạch nhiều O2  → Mao mạch → Tĩnh mạch có ít CO2  → Tim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72104

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF