YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi nói về hệ tuần hoàn của động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

  I. Trong hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất trực tiếp với tế bào. 

  II. Máu trong động mạch luôn giàu O2 và có màu đỏ tươi. 

  III. Các loài thú, chim, bò sát, ếch nhái đều có hệ tuần hoàn kép. 

  IV. Hệ tuần hoàn hở có tốc độ lưu thông máu nhanh hơn so với hệ tuần hoàn kín. 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72101

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF