YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:


  Khi hàm lượng glucôzơ trong máu tăng, sự điều hòa nồng độ glucôzơ trong máu diễn ra theo trật tự 

  • A. tuyến tụy → insulin → gan chuyển glucôzơ thành glicogen dự trữ→ glucôzơ trong máu ổn định
  • B. gan → insulin → tuyến tụy chuyển glucôzơ thành glicogen dự trữ → glucozơ trong máu giảm
  • C. gan → insulin → tuyến tụy chuyển glicogen thành glucôzơ dự trữ → glucozơ trong máu giảm
  • D. tuyến tụy → insulin → gan chuyển glicogen thành glucôzơ dự trữ trong gan→ glucôzơ trong máu ổn định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 72138

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF