AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Khi một người ăn mặn và lao động nặng, áp suất thẩm thấu trong máu người đó sẽ …(1)…, khi đó thận sẽ tăng cường ..(2)… và …(3)… để đưa áp suất thẩm thấu trong máu trở về mức cân bằng, nhờ đó duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu của máu. 

  (1), (2), (3) lần lượt là 

  • A. giảm, thải nước, tăng hấp thu Na+         
  • B. tăng, tái hấp thụ nước, tái hấp thu Na
  • C.  tăng, tái hấp thụ nước, thải Na
  • D. giảm, thải nước, thải Na+ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>