YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào 

  • A. không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương
  • B. bị kích thích, phía trong mang mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm
  • C. không bị kích thích, phía trong màng mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm
  • D. bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDOC

Mã câu hỏi: 72161

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1