AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các ví dụ và các hình thức học tập như sau: 

  (1) Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bày bát đũa lách cách, nó đã vội vàng chạy xuống bếp. 

  (2) Thầy giáo yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. Dựa vào những kiến thức đã có bạn đã giải được bài 
  tập đó. 

  (3) Nếu thả một hòn đá nhỏ bên cạnh con Rùa, con Rùa sẽ rụt đầu vào chân và mai. Lặp lại hành động đó  
  nhiều lần mà không kèm theo sự nguy hiểm nào thì Rùa sẽ không rụt đầu vào mai nữa. 

  (4) Một con mèo đang đói nó chủ động lục nồi để kiếm ăn. 

  Các hình thức học tập: I - Quen nhờn; II - Học khôn; III - Điều kiện hoá đáp ứng; IV - Điều kiện hoá hành 
  động. Khi xếp các ví dụ với hình thức học tập, cách sắp xếp nào sau đây là đúng? 

  • A. 1 - I, 2 - II, 3 - IV, 4 - III
  • B. 1 - III, 2 - II, 3 - I, 4 - IV
  • C. 1 - IV, 2 - II, 3 - I, 4 - III
  • D. 1 - II, 2 - III, 3 - I, 4 - IV 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>