AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất trung gian hóa học có vai trò 

  • A. làm cho Ca2+  đi vào trong chùy xinap
  • B. gắn vào màng trước xinap để bóng chứa chất trung gian hóa học vỡ ra
  • C. làm cho màng trước xinap xuất hiện điện thế hoạt động và xung thần kinh lan truyền đi đến màng sau xinap
  • D. gắn vào thụ thể ở màng sau xinap và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>