AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhịp tim trung bình ở mèo là 110 nhịp/phút, ở chuột là là 720 nhịp/phút. Thời gian một chu kì tim của chuột dài hơn hay ngắn hơn của mèo là bao nhiêu giây? 

  • A. Ngắn hơn 0,46 giây    
  • B. Dài hơn 0,46 giây   
  • C. Ngắn hơn 0,008 giây     
  • D. Dài hơn 0,008 giây 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>