AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá. Đây là dạng là tập tính nào sau đây? 

  • A. Bảo vệ lãnh thổ
  • B. Sinh sản
  • C. Xã hội
  • D. Kiếm ăn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>