AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân

  • A. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác.
  • B. Không ai được thiệt hại tới danh dự và uy tín của người khác.
  • C. Không ai được xâm phạm tới bí mật đời tư của người khác.
  • D. Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>