AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một số trường hợp cần thiết thì những người có thẩm quyền được phép bắt giữ, giữ người nhưng phải theo đúng

  • A. Trình tự và thủ tục do pháp luật quy định
  • B. Công đoạn và thủ tục do pháp luật quy định
  • C. Công đoạn và trình tự do pháp luật quy định
  • D. Quy định và thủ tục của pháp luật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>