AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như trường quốc lập. trường dân lập, trường tư thục là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?

  • A. Quyền  học không hạn chế của công dân
  • B. Quyền  học bất cứ ngành nghề nào
  • C.  Quyền  học thường xuyên, học suốt đời
  • D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>