AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án là một trong những nội dung của quyền nào dưới đây ?

  • A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
  • B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân
  • C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
  • D. Quyền được pháp luật bảo vệ về danh sự, nhân phẩm của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA