AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là công dân có thể

  • A. Học tất cả các ngành, nghề yêu thích
  • B. Học từ thấp đến cao
  • C. Học bằng nhiều hình thức
  • D. Học không hạn chế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>