AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện

  • A. Quyền sáng tạo của công dân
  • B. Quyền học tập của công dân
  • C. Quyền phát triển của công dân
  • D. Quyền tự do của công dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>