AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào dưới đây là vi phạm quyền bầu cử của công dân ?

  • A. Người không biết chữ nhờ người khác viết phiếu
  • B. Một người bỏ phiếu hộ nhiều người khác
  • C. Người tàn tật không tự bỏ phiếu được nên nhờ người khác bỏ phiếu
  • D. Cử tri ốm đau không đi được phải bỏ phiếu tại nhà

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>