AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những thành tựu đạt được trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới chứng tỏ

  • A.  Đảng ta đã trưởng thành và được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
  • B. đường lối đổi mới là đúng, bước đi đổi mới về cơ bản là phù hợp.
  • C. sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
  • D. sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>