YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau đại thắng mùa Xuân 1975 là gì?

  • A. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
  • B. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.
  • C. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.
  • D. Hàn gắn vết thương chiến tranh, làm nghĩa vụ quốc tế đối với Campuchia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA