AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 đã chuyển cuộc tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam?

  • A. Chiến thắng Quảng Trị.
  • B. Chiến thắng Phước Long.
  • C. Chiến thắng Huế – Đà Nẵng.
  • D. Chiến thắng Tây Nguyên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>