AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau năm 1975 là

  • A. Đất nước đã được độc lập, thống nhất .
  • B. Miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
  • C. Được sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa.
  • D. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA