YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm sinh vật nào tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể? 

  • A. Động vật có xương sống
  • B. Sinh vật sống cộng sinh
  • C. Sinh vật sống kí sinh 
  • D. Sinh vật nhân sơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sinh vật sống kí sinh thích nghi với đời sống kí sinh nên cơ thể tiêu giảm để thích nghi.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131058

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON