YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là điểm giống nhau giữa người với vượn người?

  • A. Diện tích bề mặt và thể tích não bộ
  • B. Chi trước và chi sau có sự phân hóa khác nhau
  • C. Cột sống hình cữ S và bàn chân dạng vòm
  • D. Xương sườn, xương cụt và số lượng răng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xương sườn, xương cụt và số lượng răng là điểm giống nhau giữa người với vượn người.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF