YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là điểm giống nhau giữa người với vượn người?

  • A. Diện tích bề mặt và thể tích não bộ
  • B. Chi trước và chi sau có sự phân hóa khác nhau
  • C. Cột sống hình cữ S và bàn chân dạng vòm
  • D. Xương sườn, xương cụt và số lượng răng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xương sườn, xương cụt và số lượng răng là điểm giống nhau giữa người với vượn người.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2083

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON