YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm sinh vật nào tiến hoá theo hướng tăng dần mức độ tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp? 

  • A. Động vật có xương sống
  • B. Sinh vật sống cộng sinh
  • C. Sinh vật sống kí sinh 
  • D. Sinh vật nhân sơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Động vật có xương sống là ngành động vật càng ngày phức tạp hóa cơ thể.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF