YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong việc giải thích nguồn gốc chung các loài, quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định?

  • A. Hình thành loài mới
  • B. Chọn lọc tự nhiên
  • C. Hình thành đặc điểm thích nghi
  • D. Phân li tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong việc giải thích nguồn gốc chung các loài, quá trình hình thành loài mới đóng vai trò quyết định.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF