YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong việc giải thích nguồn gốc chung các loài, quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định?

  • A. Hình thành loài mới
  • B. Chọn lọc tự nhiên
  • C. Hình thành đặc điểm thích nghi
  • D. Phân li tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong việc giải thích nguồn gốc chung các loài, quá trình hình thành loài mới đóng vai trò quyết định.

  ⇒ Đáp án: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA