YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới là

  • A. Ngày càng đa dạng và phong phú
  • B. Tổ chức ngày càng cao
  • C. Thích nghi ngày càng hợp lí
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một số chiều hướng tiến hoá lớn:

  • Các loài SV đều tiến hoá từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hoá phân nhánh tạo nên sinh giới vô cùng đa dạng do sự tích lũy dần các đặc điểm thích nghi trong quá trình hình thành loài.
  • Một số nhóm SV đã tiến hoá tăng dần mức độ tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp . Một số khác lại tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2085

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF