YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiều hướng tiến hoá cơ bản nhất của sinh giới là

  • A. Ngày càng đa dạng và phong phú
  • B. Tổ chức ngày càng cao
  • C. Thích nghi ngày càng hợp lí
  • D. Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA