YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhịp điệu tiến hoá của từng nhóm sinh vật chịu sự chi phối chủ yếu của nhân tố nào? 

  • A. Đột biến
  • B. Di nhập gen
  • C. Giao phối không ngẫu nhiên 
  • D. Chọn lọc tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhịp điệu tiến hoá của từng nhóm sinh vật chịu sự chi phối chủ yếu của chọn lọc tự nhiên.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF