YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhịp điệu tiến hoá của từng nhóm sinh vật chịu sự chi phối chủ yếu của nhân tố nào? 

  • A. Đột biến
  • B. Di nhập gen
  • C. Giao phối không ngẫu nhiên 
  • D. Chọn lọc tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhịp điệu tiến hoá của từng nhóm sinh vật chịu sự chi phối chủ yếu của chọn lọc tự nhiên.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON