YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên bên cạnh những loài có tổ chức phức tạp vẫn còn tồn tại những loài có cấu trúc đơn giản là do: 

  • A. Quá trình tiến hóa duy trì những quần thể thích nghi nhất
  • B. Quá trình tiến hóa tạo nên sự đa dạng loài trong quần thể
  • C. Quá trình tiến hóa củng cố những đột biến trung tính trong quần thể 
  • D. Quá trình tiến hóa chọn lọc tự nhiên đào thải biến dị có hại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong tự nhiên bên cạnh những loài có tổ chức phức tạp vẫn còn tồn tại những loài có cấu trúc đơn giản là do quá trình tiến hóa duy trì những quần thể thích nghi vì quá trình tiến hóa của sinh giới chính là quá trình thích nghi với môi trường sống, trong những điều kiện xác định những sinh vật duy trì tổ chức nguyên thủy của chúng hoặc đơn giản hóa tổ chức mà vẫn đảm bảo sự thích nghi thì vẫn tồn tại phát triển.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 131061

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF