YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự 

  • A. chi --> họ --> lớp --> bộ -->ngành --> giới
  • B. họ -->chi --> bộ --> lớp --> ngành --> giới
  • C. chi --> họ --> bộ --> lớp --> Ngành --> giới 
  • D. chi --> bộ --> họ --> lớp --> ngành --> giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách thức phân loại các cấp tổ chức trên loài

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON