AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa trên hiện tượng 

  • A. Quang điện trong    
  • B. giao thoa ánh sáng 
  • C. quang điện ngoài 
  • D. tán sắc ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>