AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Năng lượng vật dao động điều hòa 

  • A. Tỉ lệ với biên độ dao động
  • B.  Bằng thế năng của vật khi vật có li độ cực đại.
  • C. Bằng thế năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng.
  • D. Bằng động năng của vật khi có li độ cực đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({\rm{W}} = \frac{1}{2}m.\omega .{A^2}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>