AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một sóng cơ có biên độ A. Hai điểm M, N nằm trên phương truyền sóng cách nhau một đoạn \[d = \left( {2k + 1} \right)\frac{\lambda }{4}\left( {k \in {Z^ + }} \right)\]. Ở một thời điểm t, ly độ của hai điểm M, N lần lượt là uM, uN. Hệ thức đúng là:

  • A. \(u_M^2 - u_N^2 = {A^2}\)
  • B. \(u_M^2 + u_N^2 = {A^2}\)
  • C. \(u_M^2 + u_N^2 = 1\)
  • D. \(u_M^2 - u_N^2 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>