AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi N, ∆N lần lượt là số hạt nhân còn lại và số hạt nhân bị phân rã ở thời điểm t; T là chu kỳ bán rã. Hệ thức đúng là:

  • A. \(\frac{{\Delta N}}{N} = 1 - {2^{\frac{t}{T}}}\)
  • B. \(\frac{{\Delta N}}{N} = {2^{ - \frac{t}{T}}} - 1\)
  • C. \(\frac{{\Delta N}}{N} = 1 - {2^{ - \frac{t}{T}}}\)
  • D. \(\frac{{\Delta N}}{N} = {2^{\frac{t}{T}}} - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>