AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dòng điện thẳng dài vô hạn, có cường độ I chạy qua. Độ lớn của cảm ứng từ nó gây ra tại một điểm cách nó một khoảng R có biểu thức:

  • A. \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\frac{R}{I}\)
  • B. \(B = {2.10^{ - 7}}\frac{I}{R}\)
  • C. \(B = 2\pi {.10^{ - 7}}\frac{I}{R}\)
  • D. \(B = {2.10^{ - 7}}\frac{R}{I}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>