AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, nếu tần số của dòng điện tăng thì 

  • A. Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch giảm
  • B. Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch tăng.
  • C. Cảm kháng của mạch tăng, dung kháng của mạch giảm.
  • D. Cảm kháng của mạch tăng, dung kháng của mạch tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>