AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần L. Khi mạch hoạt động thì phương trình của dòng điện trong mạch có biểu thức \(i = {I_0}c{\rm{os}}\left( {{{10}^6}t - \frac{\pi }{3}} \right)A\) và tại một thời điểm nào đó cường độ dòng điện trong mạch có đọ lớn 2mA thì điện tích của tụ điện trong mạch có độ lớn . Phương trình của điện tích của tụ điện trong mạch là:

  • A. \(q = {4.10^{ - 9}}c{\rm{os}}\left( {{{10}^6}t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)C\)
  • B. \(q = {8.10^{ - 9}}c{\rm{os}}\left( {{{10}^6}t + \frac{\pi }{2}} \right)C\)
  • C. \(q = {8.10^{ - 9}}c{\rm{os}}\left( {{{10}^6}t - \frac{\pi }{2}} \right)C\)
  • D. \(q = {4.10^{ - 9}}c{\rm{os}}\left( {{{10}^6}t - \frac{\pi }{6}} \right)C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>