AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh, các lệnh này cho phép làm gì?

  • A. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL
  • B. Nhập, sửa xóa dữ liệu
  • C. Cập nhật, dữ liệu
  • D. Câu b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>