AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép làm gì?

  • A. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL
  • B. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu
  • C. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL
  • D. Ngăn chặn sự truy cập bất hợp pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>