AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết các loại thao tác trên CSDL?

  • A. Thao tác trên cấu trúc dữ liệu
  • B. Thao tác trên nội dung dữ liệu
  • C. Thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo
  • D. Cả ba câu trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>