ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL

  • A. Tính cấu trúc, tính toàn vẹn
  • B. Tính không dư thừa, tính nhất quán
  • C. Tính độc lập, tính chia sẻ dữ liệu, tính an toàn và bảo mật thông tin
  • D. Các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>