ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Chức năng của hệ QTCSDL

  • A. Cung cấp cách tạo lập CSDL
  • B. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin
  • C. Cung cấp công cụ kiểm soát điều khiển việc truy cập vào CSDL
  • D. Các câu trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>