YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các thành phần của hệ CSDL gồm:

  • A. CSDL, hệ QTCSDL, con người
  • B. CSDL, hệ QTCSDL, con người
  • C. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng
  • D. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các thành phần của hệ CSDL gồm: CSDL, hệ QTCSDL, con người

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA