YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thành phần chính của hệ QTCSDL:

  • A. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn
  • B. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin
  • C. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu
  • D. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành phần chính của hệ QTCSDL: Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF