AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần chính của hệ QTCSDL:

  • A. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn
  • B. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin
  • C. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu
  • D. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>