AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt giữa CSDL và hệ QTCSDL:

  • A. CSDL chứa hệ QTCSDL
  • B. CSDL là phần mềm máy tính, còn hệ QTCSDL là dữ liệu máy tính 
  • C. Hệ QTCSDL là phần mềm máy tính, CSDL là dữ liệu máy tính 
  • D. Các câu trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>