YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hệ quản trị CSDL là:

  • A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL
  • B. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL
  • C. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL
  • D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hệ quản trị CSDL là: Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1687

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA