ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một mạch điện gồm điện trở thuần R = 50 \(\Omega\), cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =\(\frac{1}{3\pi }\)  H, tụ điện có điện dung  \(C=\frac{625}{6\pi }\mu F\) thứ tự mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 120 V, tần số thay đổi được. Khi tần số dòng điện là f0 thì công suất tiêu thụ của mạch là 144 W và dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. Giá trị của f0 là

  • A. 130,3 Hz
  • B. 50 Hz
  • C. 55,2 Hz
  • D. 60 Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(R^2-\frac{U^2}{P}+(Z_L-Z_C)^2=0\)
  \(\Rightarrow \left | Z_L-Z_C \right |=\sqrt{\frac{U^2}{P}.R-R^2}\)
  \(\sqrt{\frac{120^2}{144}.50-50^2}=50\)
  + i sớm pha hơn 
  \(u\Rightarrow Z_L \(\Rightarrow Z_L-Z_C=-50\Rightarrow L.2\pi f_0-\frac{1}{C2 \pi f_0}=-50\)
  \(\Rightarrow \frac{1}{3\pi}.2 \pi f_0-\frac{1}{\frac{625}{6\pi}10^-6.2 \pi f}=-50\)
  \(\frac{2f_0}{3}-\frac{4800}{f_0}=-50\Rightarrow f_0=55,2Hz\)
  ⇒ Chọn C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF